เงื่อนไขความเป็นส่วนตัว

เราคือใคร
ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ: http://pattaya-farm.com
เราเก็บข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างและทำไมเราต้องเก็บ
ความเห็น
เมื่อผู้เยี่ยมชมแสดงความเห็นในเว็บไซต์ เราเก็บข้อมูลที่แสดงในฟอร์มแสดงความเห็น และหมายเลขไอพีและเบราว์เซอร์ของผู้เยี่ยมชมด้วยเพื่อช่วยการตรวจสอบสแปม
สตริงนิรนามถูกสร้างขึ้นจากอีเมลของคุณ (หรือที่เรียกว่าแฮช) อาจจะถูกส่งให้บริการ Gravatar เพื่อดูว่าคุณใช้งานหรือไม่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการ Gravatar สามารถดูได้ที่นี่: https://automattic.com/privacy/ หลังจากได้รับการยืนยันความเห็นของคุณ รูปภาพข้อมูลส่วนตัวของคุณจะปรากฏสู่สาธารณะในบริบทของความเห็นของคุณ
สื่อ
ถ้าคุณอัปโหลดรูปภาพขึ้นมายังเว็บไซต์ คุณควรจะหลีกเลี่ยงการอัปโหลดรูปภาพที่มีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งฝังมาด้วย (EXIF GPS) ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดและดึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งใด ๆ จากรูปภาพบนเว็บไซต์ได้
แบบฟอร์มติดต่อ
คุกกี้
ถ้าคุณแสดงความเห็นบนเว็บไซต์ของเรา คุณอาจจะเลือกเข้าสู่การบันทึกชื่อ อีเมลและเว็บไซต์ของคุณในคุกกี้ นี่จะเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับคุณโดยที่คุณไม่ต้องกรอกรายละเอียดเหล่านี้ซ้ำอีกครั้งในขณะที่คุณแสดงความเห็นอื่น คุกกี้นี้จะอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งปี
ถ้าคุณเยี่ยมชมหน้าเข้าสู่ระบบ เราจะตั้งคุกกี้ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบว่าเบราว์เซอร์ยอมรับคุกกี้ได้ คุกกี้นี้ไม่มีข้อมูลส่วนตัวรวมอยู่ด้วยและถูกยกเลิกเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ของคุณ
เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ เราจะจัดตั้งหลายคุกกี้เพื่อที่จะบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณและตัวเลือกการแสดงผลหน้าจอของคุณ คุกกี้การเข้าสู่ระบบจะคงอยู่ภายในสองวัน และคุกกี้ตัวเลือกหน้าจอจะอยู่เป็นเวลาหนึ่งปี ถ้าคุณเลือก “บันทึกการใช้งานของฉัน” การเข้าสู่ระบบของคุณจะยังคงอยู่เป็นเวลาสองสัปดาห์ ถ้าคุณออกจากระบบบัญชีของคุณ คุกกี้การเข้าสู่ระบบจะถูกลบทิ้ง
ถ้าคุณแก้ไขหรือเผยแพร่บทความ คุกกี้ที่เพิ่มเติมจะถูกบันทึกไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้นี้ไม่มีข้อมูลส่วนตัวรวมอยู่และชี้ไปที่ ID ของเรื่องบทความที่คุณเพิ่งจะแก้ไข ซึ่งจะหมดอายุใน 1 วัน
แนบเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น
บทความบนเว็บไซต์นี้อาจจะมีเนื้อหาที่ถูกแนบไว้ (เช่น วีดีโอ รูปภาพ บทความ เป็นต้น) เนื้อหาที่ถูกแนบไว้จากเว็บไซต์อื่นปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับที่ผู้เยี่ยมชมได้เข้าชมเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์เหล่านี้อาจจะมีการเก็บข้อมูลของคุณ ใช้คุกกี้ การฝังการติดตามบุคคลที่สามเพิ่มเติม และเฝ้าดูการปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาที่แนบไว้ รวมถึงการติดตามการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเนื้อหาที่ถูกแนบไว้ถ้าคุณมีบัญชีและเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์นั้นไว้
การวิเคราะห์
ใครที่เราแชร์ข้อมูลของคุณด้วย
เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นานแค่ไหน
ถ้าคุณแสดงความเห็น ความเห็นและข้อมูลภายในนั้นจะถูกเก็บไว้ตลอด นี่คือสิ่งที่เราสามารถจดจำและพิสูจน์ความเห็นที่ตามมาอย่างอัตโนมัติแทนที่จะต้องชะงักไว้ในคิวการจัดการ
สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา (ถ้ามี) เรามีการเก็บข้อมูลส่วนตัวตามที่พวกเขาให้ไว้ในโปรไฟล์เช่นกัน ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถดู แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวเมื่อใดก็ได้ (ยกเว้นพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ได้) ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถเห็นและแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นได้เช่นกัน
คุณมีสิทธิ์อะไรบ้างกับข้อมูลของคุณ
ถ้าคุณมีบัญชีบนเว็บไซต์นี้ หรือได้แสดงความเห็น คุณสามารถร้องขอไฟล์ส่งออกของข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณได้ รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้ให้ไว้กับเรา คุณสามารถร้องรอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณได้เช่นกัน นี่ไม่รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่เราจำเป็นต้องเก็บสำหรับการจัดการ ข้อกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
เราส่งข้อมูลของคุณไปที่ใด
ความเห็นของผู้เยี่ยมชมอาจถูกตรวจสอบผ่านบริการตรวจสอบสแปมอัตโนมัติ
ข้อมูลสำหรับติดต่อของคุณ
ข้อมูลเพิ่มเติม
เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร
กระบวนการช่องโหว่ข้อมูลอะไรบ้างที่เรามีในที่นี้
บุคคลที่สามอะไรบ้างที่เราได้รับข้อมูลมา
มีการตัดสินใจและ/หรือการเก็บข้อมูลอย่างอัตโนมัติอะไรบ้างที่เราทำกับข้อมูลผู้ใช้
ความต้องการการเปิดเผยซึ่งควบคุมบังคับในอุตสาหกรรม

Cart
Your cart is currently empty.